Tarief

Tarief

We zijn allemaal geconventioneerde logopedisten.

Dat wil zeggen dat de tarieven gebruikt worden die door het RIZIV worden voorgeschreven.


Verplichte verzekering


U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, opdat u kunt rekenen op een terugbetaling van uw ziekenfonds. De meeste stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering. Indien er een goedkeuring via de verplichte verzekering is, betaalt u slechts 25 % van het honorarium.


Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de officiƫle tarieven voor

LOGOPEDIEVERSTREKKINGEN vanaf 1 JANUARI 2018.Aanvullende verzekering


Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering, kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. De terugbetaling varieert dan van ziekenfonds tot ziekenfonds en bedraagt meestal de helft van het honorarium.


Om te weten of u recht heeft op terugbetaling, neemt u best even contact met ons op.Betalingen


In de praktijk werken we a.d.h.v. het derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat u aan de logopediste slechts het remgeld betaalt. Het ziekenfonds betaalt aan ons de overige 75 %. Dit zorgt ervoor dat u geen grote bedragen moet betalen en dat u niet herhaaldelijk met het getuigschrift naar het ziekenfonds moet om de terugbetaling te bekomen.


De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd. Bij aanvang van elke maand bezorgen wij u de factuur per mail (of op papier indien gewenst). De factuur is gedetailleerd en overzichtelijk. Cash betalen is mogelijk, maar wij vragen u om bij voorkeur om de rekening via overschrijving te vereffenen.Afwezigheden


Wij vragen u om de gemaakte afspraken te respecteren. Wanneer uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons dan minimum 24 uur op voorhand hiervan te verwittigen. Zo niet, wordt uw gereserveerde tijd aangerekend. Wij zijn steeds te bereiken via gsm. U kan een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of een sms sturen. Voor het effect van therapie is het belangrijk dat u regelmatig komt. Probeer langdurige afwezigheden dan ook te vermijden.

GSM 0496 62 91 66

T 050 32 32 56


Mottedreef 10  9990 Maldegem