Typlessen

TYP10 typlessen


WAAROM LEREN TYPEN?


Vlot en blind kunnen typen is een belangrijke vaardigheid. Het is ook een vereiste om goed met compenserende software zoals Sprint en Kurzweil aan de slag te gaan in de klas en thuis.  Als verlengstuk van de remediëring bij leerproblemen geven we TYP10-lessen.WAT IS TYP TIEN?

 

Typ10 is een cursus om speels en vlot blind te leren typen.


De cursus wijkt af van de klassieke typles, waar er via één leerkanaal constant herhaald wordt. Bij deze cursus worden er verschillende leerkanalen aangesproken (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen, redeneren, …).VOOR WIE?

 

•Het programma is specifiek ontwikkeld voor kinderen:

- met leerproblemen

- met motorische moeilijkheden

- met andere moeilijkheden (bv. autisme, ADHD,..)

maar kan ook door kinderen zonder leerproblemen gevolgd worden. 


•Vanaf 9 à 10 jaar (3e leerjaar)WAT DOEN WIJ?


  1. Aanpak

 

TypTien heeft een unieke aanpak. De aanpak van het typen is anders. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden.

 

  1. Hoe

 

Via speelse oefeningen worden verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd, om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren. TypTien gaat er ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken en niet zozeer op het genereren van een hoge typsnelheid. Het tempo komt later wel.

 

  1. Praktisch

 

•10 à 15 lessen van 1 uur

•Individueel of in kleine groepjes (max. 4 kinderen)

•Eigen laptop is aangewezen

•Geen software

•Dagelijkse thuisopdrachtjesTerug naar doelgroep kinderen

GSM 0496 62 91 66

T 050 32 32 56


Mottedreef 10  9990 Maldegem