Foutieve mondgewoonten

Foutieve mondgewoonten

WAT ZIJN FOUTIEVE MONDGEWOONTEN?


Een foutieve tongligging, tongpersen, open mondgedrag en duimzuigen noemen we oro-myofunctionele problemen. De afwijkende mondgewoonten hebben een negatieve invloed op de tandenstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid, vooral wanneer deze foutieve mondgewoonten ook ’s nachts voorkomen.

Regelmatig worden kinderen of volwassenen die orthodontie nodig hebben, doorverwezen om deze hardnekkige gewoonten af te leren.

Het foutief slikgedrag en het habitueel mondademen komen vaak samen voor met het tussentands uitspreken van de klanken s, z, t, d, n, l.WAT DOEN WIJ?


Foutieve orale gewoonten moeten, omwille van hun negatieve gevolgen, stap voor stap afgeleerd worden. Dit gebeurt samen met de omgeving (= gezin en school) van het kind. Nadat de foutieve gewoonten zijn afgeleerd, wordt het correcte gedrag stapsgewijs aangeleerd. De eventuele bijhorende spraakproblemen (bv. lispelen, interdentaliteit) worden aangepakt.

Ook hier is een goede samenwerking met de omgeving erg belangrijk om automatisatie en transfer naar dagdagelijkse situaties mogelijk te maken.Terug naar doelgroep kinderen