Uitspraakproblemen

Uitspraakproblemen


WAT ZIJN UITSPRAAKPROBLEMEN?


Een goede uitspraak is zowel voor logopedisten als voor leerkrachten in spe belangrijk.

Indien de studenten problemen hebben op vlak van spraak (stem, articulatie, ritme) kan de school adviseren om logopedie op te starten.


Logopedie kan geadviseerd worden bij:


 • dialectisch getinte uitspraak


 • foutieve uitspraak van klinkers of medeklinkers


 • onvoldoende verticaliteit


 • onvoldoende pittigheid


 • het gebruik van de huig-r


 • hyper- of hyponasaliteit


 • te hoog spreektempoWAT DOEN WIJ?


 • We analyseren de verschillende aspecten van de spraak


 • We verduidelijken de uitspraakmoeilijkheden aan de student


 • We oefenen verschillende aspecten van de articulatie in en bouwen dit stapsgewijs op (woord-, zins- en tekstniveau + transfer naar de spontane spraak)


 • Het verder uitbouwen van de perceptievaardigheden van de studenten is heel belangrijk zodat ze zelf het verschil tussen de goede en foutieve uitspraak horenTerug naar doelgroep volwassenen