Stemproblemen

Stemproblemen


WAT IS KINDERHEESHEID?


Hees zijn wil zeggen dat de stem niet helder klinkt. Tijdens het spreken trillen de stembanden, doordat er tijdens de uitademing lucht langskomt. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed; ze zijn vaak wat dik en rood. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid, na een feestje of een schoolkamp. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te komen, gaat heesheid meestal snel weer over. Als een kind vaker en gedurende langere tijd hees is, is het verstandig om de oorzaken eens op een rijtje te zetten. Heesheid bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door verkeerd stemgebruik (of stemmisbruik). Als het kind hees is, zal het snel de stem forceren om zich toch verstaanbaar te maken. Er bestaat een kans dat de stembanden beschadigd worden, waardoor blijvende heesheid kan ontstaan.WAT ZIJN STEMBANDKNOBBELS?


Stembandknobbels is één van de frequentste oorzaak van stemproblemen bij kinderen. Het zijn kleine verdikkingen (kleine zwellingen of knobbeltjes) op de vrije stembandrand, meestal symmetrisch op beide stembanden. Stembandknobbels worden veroorzaakt door verkeerd stemgebruik (of stemmisbruik), zoals schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen. Als gevolg van de stembandknobbels ontstaat er een hese, vaak zwakke stem doordat de stembanden niet goed kunnen sluiten tijdens het spreken.WAT DOEN WIJ?


Wij onderzoeken het stemgedrag en het stemgeluid van het kind en werken met een vragenlijst om de mogelijke oorzaak en instandhoudende factoren van het probleem vast te stellen.

We verwijzen steeds door naar een NKO-arts om meer info te verzamelen. Een KNO-arts kan de diagnose stellen met behulp van een indirecte laryngoscopie.

Bij heesheid is het van belang dat het stemgebruik verandert en/of het stemmisbruik stopt. Wij zullen hier, samen met het kind, aan werken m.b.v. zogenaamde stemhygiëneregels. Naast de stemhygiëneregels leren wij het kind om de stem goed te gebruiken (rustig en ontspannen spreken met een goede ademhaling).

De behandeling van heesheid bij kinderen is niet eenvoudig, omdat kinderen buiten de therapiesituatie (bijvoorbeeld in het vuur van hun spel) vaak niet meer denken aan wat ze geleerd hebben. De betrokkenheid van ouders en/of verzorgenden bij de logopedische behandeling van het hese kind is daarom heel belangrijk.


Bij stembandknobbels is de logopedische behandeling alleen soms onvoldoende. Indien het functioneren van het kind ernstig belemmerd door de heesheid, dan kan het uiteindelijke advies zijn dat de stembandknobbels operatief verwijderd dienen te worden.  Een dergelijke operatie zal mogelijk weer gevolgd worden door een periode van logopedische behandeling. Terug naar doelgroep kinderen