Tarief

Tarief

We zijn allemaal gedeconventioneerde logopedisten.


Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de tarieven voor

logopedieverstrekkingen vanaf 1 januari 2023.Verplichte verzekering


U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, opdat u kunt rekenen op een terugbetaling van uw ziekenfonds.
De meeste stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering. Indien er een goedkeuring via de verplichte verzekering is, ontvangt u 75% van het honorarium terug.


Aanvullende verzekering


Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering, kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. De terugbetaling varieert dan van ziekenfonds tot ziekenfonds en bedraagt meestal de helft van het honorarium.

Om te weten of u recht heeft op terugbetaling, neemt u best even contact met ons op.Betalingen


De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd. Bij aanvang van elke maand bezorgen wij u de factuur per mail (of op papier indien gewenst). De factuur is gedetailleerd en overzichtelijk. Wij vragen u om bij voorkeur de rekening via overschrijving met de gestructureerde mededeling te vereffenen. Bij de eerstvolgende logopedische sessie ontvangt u het getuigschrift. Hiermee kunt u de terugbetalling bij de mutualiteit aanvragen. Afwezigheden


Wij vragen u om de gemaakte afspraken te respecteren. Wanneer uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons dan minimum 24 uur op voorhand hiervan te verwittigen. Zo niet, wordt uw gereserveerde tijd aangerekend.
Wij zijn steeds te bereiken via gsm. U kan een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat of een sms sturen. Voor het effect van therapie is het belangrijk dat u regelmatig komt. Probeer langdurige afwezigheden dan ook te vermijden.