Neurogene stoornissen

Neurogene stoornissen

WAT ZIJN NEUROGENE TAAL-, SPRAAK- EN COGNITIESTOORNISSEN?


Een Niet-Aangeboren Hersenletsel is een hersenletsel dat ontstaan is op latere leeftijd, waardoor er stoornissen kunnen optreden in allerlei vaardigheden.


Na een hersenletsel kunnen volgende problemen optreden:


  • Afasie is een taalstoornis. Er zijn problemen met de taal. Deze problemen kunnen zich uiten in het spreken, het begrijpen van taal en in het lezen en schrijven. De problemen kunnen licht tot zeer ernstig zijn.


  • Dysartrie is een spraakstoornis. Er zijn problemen met het spreken. De spieren die instaan voor de spraak werken niet meer goed, waardoor de verstaanbaarheid verminderd is.


  • Apraxie is een probleem in het plannen van handelingen. De persoon kan de handeling vaak wel nog spontaan uitvoeren, maar ondervindt problemen als dezelfde handeling op vraag moet uitgevoerd worden. Zowel mond-, tong- en gelaatsbewegingen als bewegingen van ledematen kunnen hierdoor moeilijk zijn.

Terug naar doelgroep volwassenen